Főoldal » Környezetgazdálkodás » Tájékoztató

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletalapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk az Önök számára:

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

>  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladékról szóló, 2012. évi CLXXXV. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, valamint az arra épülő helyi önkormányzati rendeletben rögzített előírások szerint látjuk el. Bővebb információt a honlapunk „Jogszabályok” menüpontja alatt, vagy az alábbi linkre kattintva találhatnak:     Jogszabályok

b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;

>  Tájékoztatást honlapunk „Kapcsolatok” menüpontja, vagy az alábbi linkre kattintva nyújtunk: Kapcsolatok

c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;

>  Tájékoztatást honlapunk „Szolgáltatási díjak” menüpontja alatt, vagy az alábbi linkre kattintva nyújtunk: Szolgáltatási díjak

d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

>  Tájékoztatást honlapunk „Szolgáltatási díjak” menüpontban található „Számlázás” almenü alatt, vagy az alábbi linkre kattintva nyújtunk: Számlázás

 

e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;

>  Információt a honlapunk „Jogszabályok” menüpontja alatt, vagy az alábbi linkre kattintva találhatnak: Jogszabályok

f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

>  Társaságunk és a nem természetes személy ügyfeleink között köttetendő megállapodások során az aláírást megelőzően egyéni megbeszélés szerint történik a szerződéskötés, melyben egyértelműsítve kerül rögzítésre a szerződés időtartama (lásd lejjebb), valamint a szerződés megszüntetésének feltételei (ügyfél részéről 1 hónappal a felmondást megelőzően írásos formában, vagy elektronikus úton kell jelezni a felmondás szándékát).

g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;

>  Cégünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan határozatlan időre köt szerződést, az jellemzően a hatóság által meghatározott díjváltozás esetén kerül módosításra.

h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

>  Cégünk a digitális adattartalmakat bizalmasan, minden esetben az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki.

i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

>  Lásd feljebb.

j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

>  Tájékoztatásul közöljük, hogy esetleges panasza esetén az 1997. évi CLV. számú – a fogyasztóvédelemről szóló - törvény 17/A. § (8) bekezdése alapján az alábbi hatóságok vagy testület eljárását kezdeményezheti:

>  Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u.2.)

>  Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.10.)

>  Halásztelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Posta köz 1.)

>  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.)

>  Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal (székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Szolgáltató Központ 1/a. épület, telefonos elérhetőség: 06-24-887-440, fax: 06-24-887-405, internetes elérhetőség: jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu)

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

>  Cégünk az általa forgalmazott termékekre csereszavatosságot vállal.

10. § Nem kell alkalmazni a 9. §-t az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésre, amelyet a szerződéskötés időpontjában teljesítenek.

 

Tisztelettel:
ARIES Nonprofit Kft.

 
  Dokumentum neve Kiegészítő információk Fájlméret Közzétéve
NHKV Zrt. tájékoztatója a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentéséről.pdf
Letöltés Megtekintés
- nincs - 133.12 KB 2018.06.29.
Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám