Főoldal » Környezetgazdálkodás » Szelektív hulladékgyűjtés » Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés

Tisztelt Ügyfeleink!

A környezetvédelmi törekvéseket és a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva célul tűztük ki, hogy Önökkel együttműködve, a települési szilárd hulladék minél nagyobb mértékű hasznosítása megtörténjen, így 2015. március 1-jétől lehetőséget biztosítunk a házhoz menő szelektív hulladékbegyűjtés során, a papír és fém csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére is.

Ettől az időponttól kezdődően az átlátszó, 120 literes PET (üdítős, ásványvizes palack) és HDPE (öblítős flakon) műanyag hulladékok gyűjtésére rendszeresített zsákban a FÉM ITALOS DOBOZOK is elhelyezhetők. 2023. évben is kéthetente, páratlan heteken szállítjuk el az ingatlanok elől a megtelt zsákokat. További módosítás, hogy a TETRA PAK italos karton hulladékot szintén a 120 literes, átlátszó, sárga felirattal ellátott zsákban vagy ’műanyag hulladék’ felirattal ellátott hulladékgyűjtő edényzetben kell elhelyezni.

PAPÍR HULLADÉK (újságpapír, szórólap, könyvek, füzetek) gyűjtésére átlátszó, 60 literes, kék színű felirattal ellátott zsákot biztosítottunk minden ingatlanhasználó részére. A papír hulladékot havonta egyszer, előre meghirdetett időpontokban gyűjtjük be. A hulladék elhelyezésének és begyűjtésének módjáról tájékoztató anyagot juttattunk el minden háztartásba, mely szerint a vegyes papír hulladékot a 60 literes zsákban kell kihelyezni, míg a kartonpapír hulladékot kötegelve, a zsák mellé lehet elhelyezni. A papír hulladékot 2023. évben az alábbi ütemezés szerint gyűjtjük be:

2023. évi szelektív hulladék begyűjtési időpontok

Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor valaki a háztartásában keletkező, a számára már felesleges, de hasznosítható anyagokat külön gyűjti, és megfelelő módon adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra.

A szelektív hulladékgyűjtés célja:

 • A másodnyersanyagok (pl.: papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a természeti erőforrások kímélése.
 • A lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
 • Környezetünk védelme, annak terhelésének és szennyezettségének csökkentése.

A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd hulladék értékes, hiszen újrahasznosítható másodnyersanyag keletkezik belőle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz (pl.: papírból újra papír).

A szelektív hulladékgyűjtés sikerességének alapja, hogy minden fajta másodnyersanyagot a lehető legtisztábban adjunk tovább hasznosításra!

Szigetszentmiklósi társasházi lakóközösségek edényzettel történő szelektív papír és üveg begyűjtése:

A társasházi szelektív hulladékgyűjtő edényzetek ürítése a társaságunk által közzétett, 2023. évi tájékoztatóban megjelölt heteken végezzük, azonban a már ismert heti két alkalommal történő háztartási hulladék gyűjtéssel szemben, a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek heti egy alkalommal csütörtöki napon kerülnek elszállításra.

2017. novemberében, az ARIES Nonprofit Kft. a szigetszentmiklósi Önkormányzattal közösen felmérte a helyi társasházak szelektív hulladékgyűjtésével kapcsolatos igényeit, és a közös képviselők előzetes bejelentése alapján 240 literes edényzetek lettek kiosztva az azt igénylő társasházak részére, szelektív papír, valamint szelektív üveg gyűjtéshez.

A papíros és az üveges gyűjtőedényzetek ürítése csütörtöki napokon zajlik (mely edényzeteket reggel 6:30 óráig kell kihelyezni a közút mellé, forgalmat nem akadályozó módon) az előzetesen kiküldött tájékoztatóban megtalálható ütemezés szerint.

A házhoz menő szelektív vegyes papírhulladék gyűjtésére szürke színű, kék fedeles, 240 literes kukaedényzetek kerülnek alkalmazásra.

A házhoz menő vegyes üveghulladék gyűjtésére zöld színű, 240 literes kukaedényzetek kerülnek alkalmazásra.

A szelektív PET és HDPE, valamint fém alumínium hulladék frakciók gyűjtésére pedig 120 literes zsákot lehet kérni a közös képviselőtől.

Családi házas és üdülő övezetből történő, lakossági, zsákos szelektív műanyag hulladék előírás szerinti begyűjtése:

A PET-es zsákok begyűjtése kéthetente /páratlan héten/, a kommunális hulladékszállítási napon történik külön hulladékgyűjtő célgép alkalmazásával. A zsákokat a vegyes, kommunális hulladék tárolására szolgáló kukaedényzettől kissé távolabb, reggel 6:30 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé.

Az elszállított PET-es zsákok helyett a begyűjtött mennyiséggel megegyező darabszámot hagyunk a helyszínen. Amennyiben az kevesebb vagy egyáltalán nincs meg, úgy ügyfeleink részére a központi ügyfélszolgálatunkon (2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.) díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő mennyiséget.

Ezúton hívjuk fel ügyfeleink figyelmét, hogy az átlátszó, sárga színű PET felirattal ellátott ARIES-es zsákok kizárólag PET és HDPE palackok, valamint alumínium üdítős és sörös dobozok, továbbá konzerv dobozok gyűjtésére szolgálnak. A PET palackok többnyire az üdítős, ásványvizes flakonok, míg a HDPE flakonok általában a különböző színű öblítős palackok. A két anyag közötti különbség jól szemrevételezhető, ugyanis a PET-es palack alján egy kidudorodó pötty van, míg a HDPE palack alján egy, a gyártástechnológiából eredő „varrat” található. A más gyártástechnológiai jellemzőkkel rendelkező műanyagok PET zsákos gyűjtésre nem alkalmasak.

Kérjük, hogy a fent megnevezett műanyagfajtákon kívül semmilyen más összetételű műanyagot ne helyezzenek el a PET-es zsákba, mert a nem megfelelő tartalmú zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

Szelektív hulladékok kukaedényzetben történő gyűjtése

Szolgáltatási területünkön lehetőséget biztosítunk a szelektív hulladékok kukaedényzetben történő gyűjtésére az alábbiak szerint:

 • Sárga színű, vagy „Műanyaghulladék” felirattal ellátott gyűjtőedény: PET, HDPE műanyagok és alumínium italos dobozok, valamint alumínium konzervdobozok és azok fedelei, TETRA PAK italos karton,
 • Kék színű, vagy „Papírhulladék” felirattal ellátott gyűjtőedény: vegyes papír (karton dobozok, újságpapírok, magazinok, stb.)
 • Barna színű, vagy „Zöldhulladék” felirattal ellátott gyűjtőedény: zöldhulladék.

A szelektív hulladékok gyűjtésére kizárólag 120 l-es kukák alkalmazhatóak, melyeket ügyfeleinknek kell beszerezniük. Ahhoz, hogy egy adott ingatlantól a jövőben ne gyűjtőzsákos rendszerben, hanem kukaedényzetből történjen az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása, kérjük, hogy a gyűjtőedény beszerzéséről társaságunkat írásban értesíteni szíveskedjenek.

A szelektív hulladék átvételi helyen történő elhelyezés:

Az szelektív hulladékot egész év folyamán, H- P 7.00-17.00 óráig, Szombat: 8.00-14:00 óráig korlátlan mennyiségben szállíthatják be az ARIES Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14 sz. alatt üzemelő átrakó-állomására.

A műanyaghulladék (PET, HDPE műanyagok és alumínium italos dobozok, alumínium konzervdobozok és azok fedelei valamint TETRA PAK italos karton) és a papírhulladék (karton dobozok, újságpapírok, magazinok stb.) elhelyezésére a főkapun keresztül megközelíthető telephelyünkön biztosítunk lehetőséget. A szelektív hulladék telephelyünkön történő elhelyezése a megadott időszakokban folyamatosan biztosított előzetes időpontfoglalás nélkül.

2021. január 5-től a folyamatos megfigyelés alatt álló szelektív átvételi helyen, csak és kizárólag csomagolási üveghulladék helyezhető el (fehér és színes, italos, konzerves és bébiételes üveg), ablaküveg nem.

Amennyiben az összegyűjtött szelektív anyagok helyes elhelyezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy munkatársaink, Társaságunk portáján állnak szíves rendelkezésükre.

A szelektív haszonanyag átvételi hely alkalmazásánál kérjük, az alábbi előírásokat szíveskedjenek betartani:

 • A szelektíven gyűjtött haszonanyagokat kizárólag ömlesztett formában helyezzék el a konténerekben.
 • Abban az esetben, ha személygépjárművel érkezett, úgy a szelektív átvételi hely igénybevételi ideje alatt kérjük ügyeljen arra, hogy a Határ úti és a parkoló irányába haladó forgalmat ne akadályozza.
 • Amennyiben nagy (1 m3 –t vagy azt meghaladó) mennyiségű szelektív hulladékot szándékozik elhelyezni, úgy kérjük a szelektív átvételi hely helyett, a társaságunk telephelyén üzemelő átrakóállomást vegye igénybe, ahol szintén díjmentesen van lehetőség a nagyobb mennyiségű szelektív hulladék leadására.

A szelektív átvételi hely a hét minden napján, reggel 6 órától 22 óráig fogadja ügyfeleinket.

Amennyiben Társaságunk, a gyűjtőkonténerek ürítése során a fent felsorolt szelektív haszonanyagoktól való eltérést (illegális hulladék elhelyezést) tapasztalt, akkor a 0-24 órában üzemelő kamera felvételein keresztül kivizsgálja az esetet és annak bizonyító erejű felvételei alapján hatósági eljárást kezdeményez az elkövető/elkövetők ellen.

A Határ úti gyűjtőhely mellett az alábbi helyszíneken van lehetőség szelektív hulladék leadására Szigetszentmiklóson

1. Kossuth Lajos utca, Önkormányzati parkoló (üveggyűjtő pont)

2. Dujmó Lakótelep (PET, HDPE, alumínium, üveg, papír gyűjtőpont)

Szigethalomi üveggyűjtő pontok: 

A lakossági igényeknek megfelelően szolgáltatási területünkön 2015.04.01-jétől a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés kibővült a műanyag (PET és HDPE) mellett a papír- és fémhulladékok gyűjtésének lehetőségével. Ennek következtében a gyűjtőszigeteken elhelyezett papír, fém és műanyag elhelyezésére alkalmazott konténerek feleslegessé váltak, ezért Szigethalom Önkormányzatának megbízásából az ARIES Nonprofit Kft. június 30-ig a szelektív szigeteken elhelyezett konténereket elszállította. Mivel az üveghulladék zsákban történő gyűjtése a fokozott balesetveszély miatt nem megoldható, az erre a célra alkalmazott konténerek megmaradtak, azonban azok áthelyezésre kerültek az alábbi területekre:

1. Gyümölcshalom parkoló (Mű út hrsz. 5246/6)

2. Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény (Rákóczi Ferenc u. 147.)

3. Szent István Általános Iskola parkoló (Szabadkai u. 64.)

4. Dunasoron  a  Bogrács  utcával  szembeni parkoló (Dunasor)

5. Móra Ferenc utca és a Szabadkai út kereszteződése

6. Kossuth Lajos utca József Attila utca kereszteződése

Halászteleki üveggyűjtő pontok: 

1. Ősz u. – Nap u.
2. Iskola u. – Barátság u.

A gyűjtőszigeteken elhelyezhető hulladék frakciók: 

Fehér színű edényzet - Fém hulladék

Zöld színű edényzet - Vegyes üveg hulladék

Sárga színű edényzet - PET műanyag hulladék

Kék színű edényzet - Papír hulladék

Helyi szelektív gyűjtési eljárás: 

KÉK SZÍNŰ PAPÍR konténerbe tehető hulladékok: 

 • újságpapír
 • könyv, telefonkönyv
 • papírzacskó, boríték
 • reklám újság
 • élelmiszerdobozok (pl.: müzlis)
 • iroda- és géppapír, leporelló
 • összehajtott karton
 • italos karton doboz (tetra-pack) 

PAPÍR konténerbe NEM tehető hulladékok:

 • címke, matrica
 • indigó, faxpapír
 • kötöző zsinór
 • celofán, cellux

SÁRGA MŰANYAG konténerbe tehető hulladékok:

 • üdítős PET palack és kupakja ásványvizes PET palack és kupakja
 • öblítős műanyag flakon

MŰANYAG konténerbe NEM tehető hulladékok:

 • motorolajos flakonok

FEHÉR konténerbe tehető FÉM hulladékok:

 • alumínium sörös- és italos dobozok üveg
 • kiöblített alumínium konzerv dobozok
 • alumínium záró kupak

FÉM konténerbe NEM tehető hulladékok:

 • zsíros, olajos, vegyszeres, festékes dobozok, flakonok

ZÖLD SZÍNŰ konténerbe VEGYES ÜVEG tehető:

 • fehér és színes italos üveg
 • fehér és színes bébiételes üveg
 • fehér és színes befőttes üveg

VEGYES ÜVEG konténerbe NEM tehető:

 • Ablaküveg
 • kerámia
 • tükör
 • TV képcső
 • villanykörte
 • szélvédő
 • kristály
 • katedrál üveg

Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal:

Az újság papír minden tonnája kb. 12 fát kímél meg a kivágástól. A használt papírból jó minőségű hajtogatott kartondobozok, konyhai papírtörlő kendők, írólapok, füzetek készülnek.

A begyűjtött műanyagot célgépeink az újrahasznosítás helyére szállítják, ahol aprítják és a műanyag darabkákat vegyszerek segítségével megtisztítják, majd granulálják. Az így nyert félkész terméket többek között palackok, műanyag kerti székek, virág ládák és csövek előállításához használják fel újra.

A különgyűjtött üveget tisztítás után aprítják, zúzzák. Ezt követően a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják belőle a fémdarabkákat. Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és formába öntik, azaz új termékeket készítenek belőle a csomagolóipar számára.

 
  Dokumentum neve Kiegészítő információk Fájlméret Közzétéve
Tájékoztató 2023 Halásztelek
Letöltés Megtekintés
- nincs - 71.68 KB 2023.01.03.
Tájékoztató 2023 Szigethalom
Letöltés Megtekintés
- nincs - 71.68 KB 2023.01.03.
Tájékoztató 2023 Szigetszentmiklós Társasház
Letöltés Megtekintés
- nincs - 61.44 KB 2023.01.03.
Tájékoztató 2023 Szigetszentmiklós
Letöltés Megtekintés
- nincs - 61.44 KB 2023.01.03.
Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám