Főoldal »

Házhoz menő díjhátralék kezelés

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány 69/2016. (III. 31.) számú Kormányrendeletében 2016. április 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki. Ennek értelmében 2016. április 1-jétől ellátott közszolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan csak az NHKV Zrt. jogosult számlát kibocsátani és díjat beszedni.

A fent leírtak alapján az NHKV Zrt. a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával, melynek Pest megyei alvállalkozója az Agenda Kontroll Kft.

Ennek értelmében az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján a díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználókat a díjbeszedők személyesen is felkereshetik az esetleges díjhátralékok rendezése érdekében.

A díjbeszedést végző személyek minden esetben fényképes igazolvánnyal (melynek mintáját lent láthatják) valamint az NHKV Zrt. által kiadott megbízó levéllel igazolják személyüket.

NHKV Fényképes igazolvány minta

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám