Főoldal » Környezetgazdálkodás » GYIK

GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


1.) Miért nem ürítették ki a kukaedényzetből a szemetet?

Ennek több oka is lehet:

  1. Nem lett kihelyezve a kukaedényzet reggel 7:00 óráig és a hulladékbegyűjtés nem a megszokott időpontban történt meg
  2. Nehéz a kuka, azaz az edényzet súlya meghaladta a helyi köztisztasági rendeletben meghatározott tömeget.
  3. A hulladékgyűjtő célgépjármű nem tudta megközelíteni az edényzetet, pl. építkezés, parkoló autók, egyéb akadályok, útviszonyok miatt

A települési önkormányzatokkal kötött szerződés alapján az elmaradt szemétszállítást egy héten belül pótoljuk, függetlenül attól, hogy az társaságunk, vagy az ügyfél hibájából maradt el. 


2.) Értesítőt kaptam, hogy nem megfelelő a matrica, mi a teendő?

A megfelelő matricát pótolni szükséges az ARIES Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán. Amíg nem a megfelelő matrica van a gyűjtőedényzetre felragasztva, addig társaságunk minden esetben értesítőt hagy a matrica kezelésére vonatkozóan, ennek ellenére a hulladékot minden esetben elszállítjuk. A matrica átvétele, cseréje gyorsan megoldható, csupán pár percet vesz igénybe ügyfélszolgálatunkon.


3.) A kukáról miért vették le a zsákot?

„A fő probléma abból adódik, hogy az emberek úgy gondolják, ha az egyik héten kevesebb hulladékot szállítanak el, akkor annyival többet rakhatnak ki a következő héten, még ha az a mennyiség nem is fér el teljesen a gyűjtőedényzetbe, és nem lehet azt normálisan lezárni.”

Valóban, ebben az esetben az ARIES Nonprofit Kft. a lezárt kukaedényzeten felüli hulladékot nem szállítja el, ugyanis az önkormányzatok által alkotott helyi köztisztaságról szóló rendelet az alábbit mondja ki:

„A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.”
„A nyilatkozatban meghatározott tárolóedény befogadó kapacitását meghaladó többlet igény kielégítését a Szolgáltató az általa megjelölt műanyag zsák kibocsátásával biztosítja.”

A hivatkozott jogszabályok az alábbi linkre kattintva érhetők el: Jogszabályok

Fenti rendeletek tartalmazzák azt is, hogy mikor, mennyi hulladékot és milyen módon szabad kihelyezni, mint ahogyan azt is, hogy a gyűjtőedénynek csukott állapotban kell lennie és nem lehet sem a kuka tetejére, sem mellé további hulladékot elhelyezni, mivel a szállító az ügyfél nyilatkozatában megjelölt mennyiséget köteles elvinni és kezelni.

Abban az esetben, ha a kirakható hulladék mennyiségen felül többlet hulladék keletkezik, úgy az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

  1. Az ARIES Nonprofit Kft-től a plusz hulladék gyűjtésére szolgáló, kék színű zsákok vásárlására van lehetőség, melyet minden esetben elszállítunk (kuka tetejéről is).
  2. A keletkező hulladékmennyiség elosztásával elkerülhető az, hogy ne csukódjon le a kuka teteje, hiszen nem minden héten keletkezik ugyanakkora mennyiségű hulladék.
  3. Az egyik legjobb megoldás a szelektív hulladékgyűjtés. A papír, műanyag, üveg és a fém italos dobozok külön gyűjtésével nagymértékben csökkenthető a keletkező hulladék térfogata és még a környezetterhelést is csökkenthetjük, hiszen így a hulladék egy részét újra fel lehet használni, nem az összes mennyiség kerül a hulladéklerakóba elhelyezésre.

4.)Hogyan lehet lemondani a szemétszállítást?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást megszüntetni,lemondani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében nem lehet, annak kötelező igénybevétele miatt, azonban lehetőség van a szolgáltatás szüneteltetésére abban az esetben, amennyiben az ingatlant nem használják, így annak lakatlansága fennáll. Ha az ingatlan lakott, a helyi önkormányzati rendelkezések értelmében a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele kötelező.

A szolgáltatás szüneteltetését szüneteltetési kérelem - lakatlan nyilatkozat kitöltésével lehet igényelni. Az ingatlan lakatlanságát utólag, tárgyév november 30-ig a közmű szolgáltatóktól, azaz a vízi közművektől vagy a villamos energia szolgáltatóktól kért, nulla fogyasztást mutató, bizonyító igazolással kell alátámasztani. Igazolás hiánya esetén a szolgáltató jogosult a szüneteltetési időszakra vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát kiállítani, hiszen a rendelkezésre állást folyamatosan biztosította.


5.) Miért kötelező a szolgáltatás igénybe vétele?

A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan több esetben felmerül ügyfeleink részéről az a kérdés, hogy a szolgáltatás igénybe vétele miért kötelező? 

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek abban, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás kötelező igénybevételének milyen jogszabályi háttere van és mi annak az oka:

A hulladékkezelési közszolgáltatás eltér a többi közszolgáltatástól (víz, áram stb.), speciális jellege két tényezőre vezethető vissza. Az egyik az, hogy a keletkezett hulladék mennyisége a jelenleg alkalmazott technológiával nem mérhető, a másik a környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények érvényesítése. A kötelező hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételéhez KÖZÉRDEK fűződik, hiszen a közegészségügyi, járványügyi veszélyek megelőzése és a településtisztaság biztosítása a lakóközösség egésze szempontjából fontos szempont.

A fenti okokból kifolyólag a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény az alábbiakat írja elő:

20. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosítotthulladékkezelőnek átadni.

23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

Az idézett jogszabályi rendelkezés értelmében a települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása kötelező közszolgáltatás, melynek igénybe vétele szintén kötelező minden ingatlantulajdonos számára.


6.) Milyen hulladékfrakciók kerülnek a házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés során elszállításra?

Társaságunk 2006. évtől kezdődően szállítja el a PET, HDPE műanyag szelektív hulladékot a családi házas övezetekben házhoz menő hulladékbegyűjtés keretén belül. A közszolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére díjmenetesen biztosított, átlátszó, "Aries" logóval és "PET" felirattal ellátott 120 literes műanyag zsákban történik a begyűjtés, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az előbbiekben jelzett, kéthetente kihelyezett zsákot külön szelektíves járattal begyűjtjük. 

A társasházi - sűrűn lakott - övezetek részére a kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek állnak továbbra is a rendelkezésre, ahol a műanyag, papír, fém és üveg csomagolási hulladékokat helyezhetik el.

A szelektív hulladékbegyűjtésről bővebb információt az alábbi linkre kattintva találhat:
Részletes információk a szelektív hulladékgyűjtésről

Várhatóan 2015. év március 1-jétől a házhoz menő, elkülönített begyűjtést a PET, HDPE műanyagon kívül, a papír és a fém hulladékfrakciókkal egészítjük ki. A begyűjtések szabályairól és a bevezetés pontos időpontjáról hirdetményt teszünk közzé honlapunkon, valamint a rendelkezésünkre álló fórumokon.

A bevezetéssel kapcsolatos bővebb információt az alábbi linkre kattintva találhat:
Az elkülönített hulladékgyűjtésben bekövetkező 2015. évi változások 

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám