Főoldal » Közérdekű » Közzétételek » Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat leírása

„ARIES” Nonprofit Kft. adatai

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos neve: "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: ”ARIES” Nonprofit Kft.

Székhelye, postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Tel: 24/442-927, 24/367-166, 24/367-476, 24/367-016, 24/367-376

Fax: 150-es mellék

e-mail: titkarsag@arieskft.hu

honlap: www.arieskft.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 175-ös mellék

Központi ügyfélszolgálat:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Hétfő:                             7:00-20:00

Kedd, szerda, péntek:    7:00-18:00
Csütörtök:                       ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

Szombat:                        8:30-12:00

Szigethalom ügyfélszolgálat: 
2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. 
Hétfő:                     15:00-17:00 
Halásztelek ügyfélszolgálat: 
2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 34. fszt/5. 
Hétfő:                     15:00-17:00

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

LINK: http://arieskft.hu/content/hu/szervezeti-felepites

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szarvas Tibor igazgató, tel: 24/442-927, fax: 150-es mellék, e-mail: titkarsag@arieskft.hu

Viola Károlyné Ügyvezető igazgatóhelyettes és Környezetgazdálkodási egységvezető, tel: 24/442-927, fax: 150-es mellék, e-mail: titkarsag@arieskft.hu

Tiba Gábor távhőszolgáltatási egységvezető, tel: 24/442-927, fax: 150-es mellék, e-mail: titkarsag@arieskft.hu

László Ildikó városgondozási egységvezető, tel: 24/442-927, fax: 150-es mellék, e-mail: titkarsag@arieskft.hu

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

László Ildikó, fogyasztóvédelmi referens

Telefon: 134-as mellék, e-mail: titkarsag@arieskft.hu

5.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
tel: 24/505-505, fax: 24/505-500, e-mail: varoshaza@szigetszentmiklos.hu, www.szigetszentmiklos.hu

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Tel.: 36-1/273-3999, e-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu

Szigethalom Város Önkormányzata
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.
Tel: 06-24/403-656, fax: 06-24/515-800, e-mail: titkarsag@szigethalom.hu, www.szigethalom.hu

Halásztelek Város Önkormányzata
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
Tel: +36 24/517-271, fax: +36 24/517-271, e-mail: hivatal@halasztelek.hu, www.halasztelek.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Tel: +36 1 459 4800, fax: +36 1 210 4677, e-mail: nfh@nfh.hu, www.nfh.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Tel:: 06-1-269-0703, fax: 06-1-269-0703, www.bekeltetes.hu

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet
Tel: +36 1 317 7666, fax: +36 1 317 7755, e-mail: titkarsag@pmkik.hu, www.pmkik.hu

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Tel: +36 1 224 9100, fax: +36 1 224 9163, e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu, hwww.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Tel: +36 1 459 7777, fax: +36 1 459 7766, e-mail: mekh@mekh.hu, www.mekh.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat leírása

„ARIES” Nonprofit Kft. adatai

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

VÁROSGONDOZÁS - LINK: http://arieskft.hu/content/hu/59-jogszabalyok

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS – LINK: http://arieskft.hu/content/hu/jogszabalyok

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS – LINK: http://arieskft.hu/content/hu/77-jogszabalyok

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT: LINK

ARIES NONPROFIT KFT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: LINK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT: LINK

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT: LINK

2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

VÁROSGONDOZÁS:

Közterület fenntartás: http://arieskft.hu/content/hu/kozterulet-fenntartas,

Parkfenntartás: http://arieskft.hu/content/hu/parkfenntartas,

Fakivágás: http://arieskft.hu/content/hu/fakivagas--gallyazas--urszelvenytisztitas

Útszegély tisztítás: http://arieskft.hu/content/hu/utszegely-tisztitas

Parkrekonstrukció: http://arieskft.hu/content/hu/parkrekonstrukcio

Egyéb zöldterületi munkák: http://arieskft.hu/content/hu/egyeb-zoldteruleti-munkak

Gyepmesteri szolgáltatás: http://arieskft.hu/content/hu/gyepmesteri-szolgaltatas

Automata öntözőrendszerek karbantartása: http://arieskft.hu/content/hu/automata-ontozorendszerek-karbantartasa

Ingatlankezelés: http://arieskft.hu/content/hu/ingatlankezeles

Kéktó – Üdülő kezelése: http://arieskft.hu/content/hu/kekto-udulo-kezelese

Őstermelői piac kezelése: http://arieskft.hu/content/hu/ostermeloi-piac-kezelese

 

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI EGYSÉG:

Környezetgazdálkodási egység fő tevékenysége: http://arieskft.hu/content/hu/28-tevekenyseg

Szolgáltatási díjak: http://arieskft.hu/content/hu/szolgaltatasi-dijak

Közületi hulladékszállítás: http://arieskft.hu/content/hu/kozuleti-hulladekszallitas

Lomtalanítás: http://arieskft.hu/content/hu/lomtalanitas

Szelektív hulladékgyűjtés: http://arieskft.hu/content/hu/szelektiv-hulladekgyujtes

Konténeres hulladékszállítás: http://arieskft.hu/content/hu/konteneres-hulladekszallitas

Díjmentes hulladékelhelyezési lehetőségek: http://arieskft.hu/content/hu/dijmentes-hulladek-elhelyezesi-lehetosegek

Zöld hulladék kezelése: http://arieskft.hu/content/hu/zoldhulladek-elhelyezesi-lehetosegek

Lakossági: http://arieskft.hu/content/hu/lakossagi

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS:

Fűtőmű tevékenysége: http://arieskft.hu/content/hu/tevekenyseg

Számlainformációk: http://arieskft.hu/content/hu/szamlainformaciok

Szolgáltatási díjak:

https://docs.google.com/gview?url=http://www.arieskft.hu/dokumentumok/20160208042910-23_2005--xii.21.--onkorm.-rendelet_m--2-.pdf&embedded=true

3.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

LINK: mellékelt táblázat – infótörvény II_6 pontjához.pdf

4.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

LINK: http://edtr.szszm.hu/

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

LINK: http://arieskft.hu/

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

LINK: http://arieskft.hu/content/hu/gazdalkodasi-dokumentumok---kozbeszerzesek

 

Link: TÁJÉKOZTATÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 

7.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Kft.-nél zajlott vizsgálatok, ellenőrzések eredményeinek nyilvános megállapítása nincs.

8.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az adatkezelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Közérdekű adatok megismerése iránti igényt akár személyesen, akár írásban is lehet kezdeményezni, a kérelmet a társaság titkárságára (titkarsag@arieskft.hu, 06-24-365-163) vagy a társaság címére kell eljuttatni („ARIES” Nonprofit Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.).

A közérdekű adatok rendelkezésre bocsátását a megkeresett szervezeti egység teljesíti az igénylő részére.

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Belső adatvédelmi felelős: dr. Uri József, 2310 Szigetszentmiklós, Damjanich u. 14., Tel.: 06/20/9536788,

E-mail: uri.jozsef@goverman.hu

9.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-

10.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatvédelmi tisztviselő nyilvántartása – még nem volt közérdekű adatokra vonatkozó megkeresés.

11.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI EGYSÉG:

http://arieskft.hu/content/hu/kozzeteteli-lista

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS:

http://arieskft.hu/content/hu/kotelezo-adatkozzetetel

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat leírása

„ARIES” Nonprofit Kft. adatai

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

LINK: mellékelt táblázat – infótörvény III_1 pontjához.pdf

LINK: http://arieskft.hu/content/hu/gazdalkodasi-dokumentumok---beszamolok

 

 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Összes foglalkoztatott: 107 fő (2019 éves átlagos statisztikai létszám)

Összes foglalkoztatott bére: 391.819 eFt

(ebből prémium: 24.130 eFt) (2019. év)

- ebből vezető bére: 22.000 eFt

(ebből prémium: 3.667 eFt) (2019. év)

Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja: 6.480 eFt (2019. év)

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 64.255 eFt (2019 év)

- ebből vezető személyi jellegű egyéb kifizetése: 1.637 eFt (2019. év)

 

3.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

LINK: mellékelt táblázat – infótörvény III_4 pontjához.pdf

Link: mellékelt információs táblázat

Link: mellékelt táblázat - Infotörvény III_4. pontjához - 2019-2020.

 

 

4.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

ARIES” Nonprofit Kft. nem teljesít alapfeladatain túli feladatok ellátására ötmillió forintot meghaladó kifizetést.

5.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

LINK: Közbeszerzési terv 2020.

 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Vezető tisztségviselő:

 

Szarvas Tibor

Tisztség:

ügyvezető

Személyi alapbér

bruttó 1.527.750 Ft/hó (2020.év)

Alapbéren felüli juttatások

Készpénz juttatás az Aries Nonprofit Kft. dolgozóival azonos módon és értékben

Egészségpénztári tagdíj hozzájárulás az Aries Nonprofit Kft. dolgozóival azonos módon és értékben

Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás az Aries Nonprofit Kft. dolgozóival azonos módon és értékben

Járandóság jogviszony megszűnése esetén

A 2012. évi I. számú tv., a Munka Törvénykönyvében meghatározott feltételek megléte esetén és mértékben

 

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám