”Aries” a számok tükrében

Az ”Aries” Nonprofit Kft. tulajdonosa 100 %--ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzata.  Cégünk tevékenységét a Képviselő Testület irányítja, a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, az ármegállapító hatáskört a Testület gyakorolja. Éves árbevételünk közel 1,5 Milliárd Ft, a bevételek 50 %-a a köztisztasági szolgáltatásokból, 30 %-a a távhő értékesítéséből, intézményi fűtésrendszerek üzemeltetéséből, és 20 %-a a városgondozási szolgáltatásokból származik.

A cég ügyfeleinek száma 24.300, az általuk késedelmesen teljesített befizetések miatt a kintlévőség meghaladja a 100 millió forintot, ennek beszedése érdekében 19.000 kapcsolatfelvételre kerül sor évente, az összes ügyfélkapcsolatok nagyságrendje megközelíti az évi 182.000-es darabszámot.                             

A kiadások a béreken és azok közterhein túl a vásárolt villamos energia, a gáz, de legnagyobb mértékben az üzemanyag teszi ki. A szolgáltatások megfelelő színvonalon való teljesítése érdekében 23 darab gépjárművet üzemeltetünk, ezek fenntartása, javítása évente 8,5 millió Ft-ba kerül. Gépjárműveink évente összesen 220.000 km-t tesznek meg, az évi 20 millió kilogramm települési szilárd hulladék elszállítása érdekében.  

Az Önkormányzat közel 40 intézményének üzemeltetése és fenntartása a feladatunk, köztük 79 darab bérlakás, 19 db üzlethelyiség, a Kéktó, az Üdülő és az Őstermelői piac. A Távhőszolgáltatási egység által értékesített hőmennyiség előállításához évente 1 600 000 m3 földgázt használunk fel, melyet 30 db hőközponton keresztül juttatunk el a felhasználókhoz.

A téli időszakban 130 kilométer közút síkosság-mentesítési és hó eltakarítási tevékenységét is ellátjuk Szigetszentmiklós településen.

A cég létszáma 102 fő az éves bruttó bértömeg nagysága 257 millió Ft, az ügyvezető igazgató havi bruttó bére 1,5 millió Ft, a Társaság a NAV besorolása szerint tartozásmentes adózónak minősül, éves szinten 212 millió Ft-ot fizetünk be a költségvetésbe.